SigmaSport BC1106

>> Putna računala

E, ovo je već ozbiljna vurica… nazivno ima 11 funkcija, ali mi smo izbrojali i više! 🙂 Treba napomenuti da su tu indikator slabog stanja baterije, te ugrađeni memorijski chip koji spriječava gubitak podataka. Moguće je memoriranje dva opsega kotača, te korištenje na dva različita bicikla.

SigmaSport-BC1106

Generalne funkcije
Mogućnost podešavanja između 7 jezika prikaza
Indikator stanja baterije
Pamćenje podataka u slučaju pražnjenja baterije
Moguć unos dvije veličine kotača, te korištenje na dva bicikla
Prikazivanje sata i imena modela u stanju mirovanja

Ciklo funkcije
Trenutna brzina
Prosječna brzina
Maksimalna brzina
Stalna usporedba trenutne i prosječne brzine
Prijeđena udaljenost
Ukupna prijeđena udaljenost (1+2)

Vremenske funkcije
Sat
Vrijeme vožnje
Ukupno vrijeme vožnje (1+2)