Author Ultima

>> Dječje

Authorova kaciga namijenjena i prilagođena najmlađima.
Dustupna u par raznih kombinacija boja.
Težina 240 g.

Author_Ultima