Uno cijev sjedala

>> Sjedala i cijevi sjedala

Alu cijev sjedala.

300-350mm duljine
26.4mm, 30.2mm promjeri

Uno_cijev_sjedala