Kalin cijev sjedala

>> Sjedala i cijevi sjedala

Alu cijev sjedala.

300mm duljina
25.8mm promjer

SP242