Truvativ PowerSpline 113/68

>> Pogoni i osovine

Truvativ PowerSpline osovina pogona.

Dustupna u:
68mm x 113mm

Truvativ_PowerSpline_113_68