Truvativ Howitzer M15 51/68

>> Pogoni i osovine

Truvativ Howitzer XR M15 pogonska osovina. Namijenjena uparivanju s Truvativ Howitzer XC/AM kompatibilnim pogonima.

Dustupna za: BB-e 68/73mm, chainline 51
Standard: ISIS

Truvativ_Howitzer_M15_51_68