Shimano BB-TS30 Acera

>> Pogoni i osovine

Shimano Acera osovina pogona.

Dustupne u:
68mm x 113mm
68mm x 117.5mm

Shimano_BB-TS30_Acera