Truvativ Howitzer M15 51/68

Truvativ Howitzer XR M15 pogonska osovina. Namijenjena uparivanju s Truvativ Howitzer XC/AM kompatibilnim pogonima. (više…)